خانه نو
سه رستوران خبرساز سال 2015 میلادی
در سال 2015 رستوران‌های لوکس بسیاری افتتاح شدند اما میزان موفقیت همه آن‌ها به یک درجه نبوده است. در بررسی آماری میزان مشتری و سوددهی رستوران‌های مذکور نام 3 رستوران در صدر قرار دارد؛ رستوران فت‌داک (Fat Duck) در شهر بری انگلیس، استریت‌ایکسو(StreetXo) در شهر لندن انگلیس و مینی رستوران یو.پی (U.P.) در شهر نیویورک آمریکا. رستوران فت‌داک بعد از تعطیلی 6 ماهه دوباره راه‌اندازی شد. سرآشپز اسپانیایی مانوز (Munoz) هم رستوران جدید خود را افتتاح کرد. او برای رستوران خود شهر لندن را برگزید تا غذاهای خیابانی خود را بین مشتریان لندنی توزیع کند. رستوران یو.پی. را نیز سرآشپز فرانسوی آنسل (Ansel) راه‌اندازی کرده و مدیریت می‌کند.


<< بازگشت