خانه نو
20 ثروتمند دنیا در سال 2015
همه ساله در روزهای پایانی سال نشریات خبری بخش عظیمی از گزارش‌های خود را به ارائه آمار «ترین»های سال اختصاص می‌دهند. مجله فوربس در شماره‌ آخر سال 2015 خود، لیست‌ مربوط به 20 فرد ثروتمند دنیا را به چاپ رسانده است. طبق گزارش فوربس، 5 میلیاردر اول این لیست عبارتند از: کارلوس اسلیم از مکزیک، بازرگانو سرمایه‌دار با ثروت 53.5 میلیارد دلار؛ بیل گیتس، مالک مایکروسافت از آمریکا با ثروت 53 میلیارد دلار؛ وارن بافِi رئیس هیئت مدیرهشرکت برکشایر هاتاوی از آمریکا با ثروت 47 میلیارد دلار؛ موکش آمبانی مالک و بنیانگذار پالایشگاه جام‌نگراز هند با ثروت 29 میلیارد دلار و نفر پنجم لاکشمی میتالرییس بزرگ‌ترین کمپانی فولاد جهان از هند با ثروت 28.7 میلیارد دلار.


<< بازگشت