خانه نو
سه فشن شوی پاریسی که حتما باید دید
پاریس مانند همیشه میزبان رویدادهای مهم صنعت مد و فشن است. «هفته مد لباس‌های های‌کلاس پاریسی» از 4 بهمن (24 ژانویه) تا 10 بهمن ماه با انجام کت‌واک‌های متعدد برگزار شد. در این رویداد بزرگ برخی از نمایش‌ها مربوط به گرایش‌هاي مد در سال جدید بود و برخی اختصاص به خانه‌های مد نوپا و طراحان تازه‌کار داشت. نمایش‌های این رخداد جذاب تا حدود زیادی گرایش، سلیقه و خط مشی طراحان و دست‌اندرکاران مد و فشن را برای ارائه محصولات بهار و تابستان 2016/2017 مشخص می‌کند. در این دوره از مراسم «هفته مد لباس‌های های‌کلاس پاریسی» بیشتر توجه‌ها معطوف به نمایش «کریستین دیور»، «یکینگ یین» و «گوآ پی» بود.


<< بازگشت