خانه نو
آئودی و حضور در ایران
آئودی به عنوان مثال یکی از شرکت‌هایی است که به خاطر تحریم‌های پس از انقلاب و ایزوله شدن بازار ایران از بازارهای بین‌المللی هیچ‌وقت فکر حضور به ایران را نمی‌کرد. ولی اکنون نه تنها به این بازار در حال رشد چشم دارد، بلکه نمایندگان این برند آلمانی پس حضور در تهران در حال بررسی شرایط موجود هستند. رویترز خبر از علاقه آئودی برای رسیدن به بازار ایران می‌دهد. آئودی پیش زمینه و تجربه‌ای از حضور در ایران نداشته ولی این امر باعث نشده این شرکت آلمانی، چشم به بازار ایران نداشته باشد. پیش‌بینی با توجه به مذاکرات صورت گرفته به زودی شاهد حضور خودروهای آئودی در خیابان‌های شهرهای ایران باشیم.


<< بازگشت