خانه نو
مراسم 50 رستوران برتر در نیویورک

مراسم انتخاب 50 رستوران برتر دنیا امسال در شهر نیویورک برگزار خواهد شد. برگزارکنندگان مراسم جایزه بزرگ 50 رستوران برتر دنیا طبق سیاست‌گذاری‌ها و استراتژی‌های خاص خود قصد دارند این مراسم را برای نخستین بار در شهر نیویورک و به دور از مکان و خاستگاه اصلی آن یعنی شهر لندن برگزار کنند


مراسم انتخاب 50 رستوران برتر دنیا امسال در شهر نیویورک برگزار خواهد شد. برگزارکنندگان مراسم جایزه بزرگ 50 رستوران برتر دنیا طبق سیاست‌گذاری‌ها و استراتژی‌های خاص خود قصد دارند این مراسم را برای نخستین بار در شهر نیویورک و به دور از مکان و خاستگاه اصلی آن یعنی شهر لندن برگزار کنند تا جهانی بودنش نمود بیشتری پیدا کند. دست‌اندرکاران مراسم سال 2016 معتقدند این مراسم نیز با شکوه و عظمت همیشگی برگزار خواهد شد و تغییر مکان آن خللی در انجام مراسم ایجاد نخواهد کرد. این مراسم از سال 2002 میلادی با جمع کردن بهترین سرآشپزهای دنیا به عنوان داور، در شهر لندن برگزار می‌شود. 


<< بازگشت