خانه نو
ثروت 62 نفر اندازه نصف جمعیت جهان
ثروت ۶۲ میلیاردر جهان به اندازه نصف دارایی جمعیت دنیاست. ۶۲ میلیاردر جهان ثروت خالصشان بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است. درحالی که 6.3 میلیون نفر، یعنی نیمی از قشر کم‌درآمد دنیا حدود هزار میلیارد دلار از دست دادند. فاصله ثروت میان پولدارها و فقرا بسیار افزایش یافته و قشر فقیر جامعه افرادی با درآمد کمتر از روزانه 90.1 دلار زندگی می‌کنند. در این زمینه سازمان اقتصادی آکسفام می‌گوید:« اقتصاد جهانی تلاشی برای بهبود شرایط افراد فقیر انجام نمی‌دهد». حدود ۷۱ درصد جمعیت جهان دارای درآمد کمی هستند و با روزانه کمتر از ۱۰ دلار زندگی می‌کنند.


<< بازگشت