خانه نو
ایتالیا به عنوان بهترین میزبان گردشگران دنیا معرفی شد

طبق پژوهشی که توسط سایت «تراول زو» (Travel Zoo) انجام شده، کشورهای استرالیا، ایتالیا و مکزیک به عنوان سه کشور برتر دنیا در زمینه رفتار دوستانه مردم بومی آن‌ها با گردشگران انتخاب شدند.


طبق پژوهشی که توسط سایت «تراول زو» (Travel Zoo) انجام شده، کشورهای استرالیا، ایتالیا و مکزیک به عنوان سه کشور برتر دنیا در زمینه رفتار دوستانه مردم بومی آن‌ها با گردشگران انتخاب شدند. 6400 نفر در این پژوهش شرکت کردند و در مورد تجریبات سفرشان و همچنین چگونگی رفتار مردم هر کشور به پرسش‌های این سایت پاسخ گفتند. در این رده‌بندی کشورهای ایتالیا، ایرلند و انگلستان در قاره اروپا، کشورهای مکزیک، کاستاریکا و کوبا در قاره آمریکا و کشورهای استرالیا، نیوزلند و تایلند در قاره آسیا به عنوان بهترین کشورها در زمینه رفتار دوستانه مردم بومی با گردشگران شناخته شدند.


<< بازگشت