خانه نو
اپل در راه ایران
سید مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: «فروشگاه کمپانی اپل در ایران افتتاح می‌شود». او با بیان این خبر گفت: «فردی که مدعی دریافت مجوز از کمپانی اپل برای فروش رسمی محصولات آن در ایران است، مدتی می‌شود با اتحادیه فناوران رایانه برای مجوزهای مورد نیاز فعالیت در ایران رایزنی می‌کند». او با بیان اینکه این فرد در حال حاضر سه دفتر برای ارائه خدماتش در نظر گرفته گفت: «این فرد در حال حاضر فضای بزرگی را در خیابان طالقانی برای ارائه خدمات پس از فروش تهیه کرده است. همچنین قرار است فروشگاه مرکزی این کمپانی در ایران در خیابان سهروردی راه‌اندازی شود».


<< بازگشت