خانه نو
سال نو، خانه نو
هیچ رخدادی در جهان در زيبايي و دلفريبي یارای شانه سائيدن به بهار و نو شدن طبیعت ندارد. اين نوشدگی گرچه در ابتداي هر سال تکرار مکرر است، اما کدام مکرر را سراغ داریم که در یک لحظه، یک آن، یک ثانیه، قند در دل تمام جهانیان آب کند و نوید دهد که هیچ ملالي بی پایان نیست و از پس هر زمستان، هرچقدر هم سخت و استخوان سوز، بهاری در پیش است و این «آن» شگفت انگیز، اين پاسداشت نونواری و مهربانی، اين جشن گرفتن براي ميلاد دوباره ي جهان، هدیه‌ای‌ است از سرزمین کهن پارس به عالمیان.

چهارمین بهار است که «خانه نو» میزبان نوروز شگفت انگیز شما ایرانیان است.

دوباره نو شدن سال مبارک.


<< بازگشت