خانه نو
این هفته های پر هیاهو
از اوایل ماه فوریه تا اوایل ماه مارس هر سال در چهار شهر بزرگ دنیای مد یعنی نیویورک، لندن، میلان و پاریس هفته های مد پاییز و زمستان آن سال بزرگ برگزار می شود. امسال هم در این دو ماه برندهای بزرگ جهان با ارائه مجموعه های پاییز و زمستان سال 2016 خود جمعیت زیادی را به این شهرها و سالن های مد کشاندند. به دلیل اهمیت این رویداد جهانی، پرونده ویژه شماره بهاری "خانه نو" را به بررسی این چهار هفته مد اختصاص دادیم. با ما همراه باشید.


<< بازگشت