خانه نو
روبات انسان‌نمای «هیتاچی»
شرکت «هیتاچی» از تازه‌ترین روبات انسان‌نمای خدمات‌رسان به مشتری خود رونمایی کرده است. روبات EMIEW3 که برای شناسایی و کمک‌رسانی به مشتریان نیازمند راهنمایی و کمک طراحی شده، می‌تواند اطلاعات فروش را به سایر روبات‌ها منتقل کرده و حتی در صورت افتادن در شرایط شلوغی فروشگاه دوباره سر ‌پا بایستد. این روبات با اتصال به دوربین‌های شبکه که برای شناسایی محیط استفاده می‌شوند، می‌توانند مشتریانی را که نیازمند پشتیبانی‌اند، شناسایی کرده و به‌طور خودکار به کمک آن‌ها برود. زمانی که این روبات‌ها به مشتریان نزدیک می‌شوند، از فناوری پردازش هوشمند صدا و زبان استفاده کرده و از تحلیل جهت افقی و عمودی برای تمرکز کارآمد بر سمتی که صدا از طرف آن می‌آید، بهره می‌گیرند.


<< بازگشت