خانه نو
ساخت توانمندترین ربات دنیا
تیم تحقیقاتی از دانشگاه واشنگتون آمریکا متشکل از پژوهش‌گران علوم کامپیوتر و علوم مهندسی رباتی ساخته‌اند که قادر است بدون نیاز به هدایت انسان از تجربه‌های خود چیزهای جدید یاد بگیرد و حرکات پیچیده‌ای با دستش انجام دهد. ویکاش کومار دبیر این پژوهش، درباره این ربات می‌گوید: «کار با دست یکی از دشوارترین مسائل پیش روی افرادی است که در حوزه رُبوتیک کار می‌کنند. بیشتر ربات‌هایی که تا به امروز ساخته شده‌اند آرنج دارند اما فقط قادرند کارهای بسیار ساده‌ای چون سر کشیدن یک فنجان، به چنگ آوردن و به دست گرفتن چیزی را انجام دهند». با این حال، تیم تحقیقاتی دانشگاه واشنگتون چندین سال وقت گذاشته‌اند تا رباتی بسازند که هر کدام از دست‌هایش پنج انگشت داشته و توانمندترین ربات دنیا باشد.


<< بازگشت