خانه نو
قصه ساختمان‌های چشم‌نواز

در این مدت که بخش «پرونده ویژه» به ماهنامه «خانه نو» اضافه شده، بازخوردها و نظرات بسیار خوبی را در مورد آن دریافت کردیم. به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا در سال جدید حوزه موضوعات مندرج در پرونده را گسترش داده و حوزه‌های بیشتر و جذاب‌تری را پوشش دهیم. در این شماره به سراغ معماری لوکس رفته‌ایم و 5 سازه لوکس با کاربری‌های مختلف را به شما معرفی می‌کنیم و در کنار آن‌ها، یک گفت‌وگوی جذاب با زاها حدید را که به تازگی درگذشته، ترجمه کرده‌ایم.